Akupunktur, laserbehandling og kiropraktikk

Laserbehandling

Vi har laserutstyr i form av en laserpenn og laserdusj. Laserstrålene virker på cellenivå og stimulerer til økt celleaktivitet, noe som igjen medfører bedre muligheter for reparasjon av vev. Laserbehandling kan være egnet for en rekke ulike tilstander, deriblant sårheling, ledd-, muskel og skjelettproblemer, seneskader.

Man kan også benytte laseren til behandling av akupunktur-punkter. Da benytte en laserpenn i stedet for nåler. Laserpennen har også mange andre muligheter og virkeområder.

Kiropraktikk og akupunktur

Kiropraktikk og akupunktur har til felles at de er behandlingsmetoder som fokuserer på selve årsaken til problemet og ikke bare symptomene etter hvert som de oppstår. Akupunktur har vist seg å være en svært effektiv behandlingsform både på smådyr og hest.

De aller fleste dyr tåler de tynne akupunkturnålene uten problemer. Det er sjelden at vi trenger å gi noe beroligende. Dersom dyret er nervøst og ikke vil la seg behandle med akupunktur kan vi bruke en spesiell akupunkturlaser i stedet for nåler. ​

Akupunktur er særlig egnet til å behandle:

Muskel- og skjelettproblemer hos både hund og hest, spesielt må nevnes AD og HD, samt en del andre artroseproblemer hos hund, hvor resultatene har vært gode.

Fordøyelsesproblemer som diaré, magesår, forstoppelse, redusert matlyst etc.

Akupunktur brukt hos eldre dyr kan fremme livskraft og øke motstandskraften mot sykdom.

Kiropraktisk behandling

Dette har som formål å øke bevegeligheten i de ulike ledd i kroppen. Dette er viktig for at muskler og nervesystemet skal kunne fungere på en optimal måte. Muskelarbeidet styres av nervesystemet. Dersom leddene ikke kan bevege seg normalt, vil ikke muskulaturen brukes riktig.

Kiropraktikk legger stor vekt på bevegelighet i rygg. Dette fordi man i ryggen har nerver som går ut mellom hver virvel. Disse nervene kan påvirkes negativt ved nedsatt bevegelighet i ryggen. Dette kan gi problemer i de områder som innerveres av disse nervene både organproblemer og problemer i muskel- og skjelett.

Korrekt bevegelse i ryggen er også viktig for at dyrets evne til å samle seg og bevege seg uten å bruke mer krefter enn nødvendig.  Nedsatt bevegelighet i ledd er ofte kombinert med muskelrelaterte problemer, og ved hjelp av akupunktur kan også øm og anspent muskulatur behandles. Akupunktur og kiropraktikk er dermed svært gunstig å kombinere.

Bestill time

Hesten "Josie"

Bilder av hesten "Josie". Hesten fikk en stor sårskade over framkneet. Det var et dypt sår som gikk på tvers over hele kneet. Det var åpent inn til ledd og leddvæske rant ut av såret. Hesteeier ville ikke gi opp, og her vises sårhelingen som foregikk over de neste 3 månedene. Leddet ble skylt rutinemessig, og laserbehandling ble brukt daglig. Hesten er nå helt fin, og flyr rundt i full gallopp.

Preoperative blodprøver

Vi anbefaler i enkelte tilfeller at det tas blodprøver før operasjon for å finne evt. helseproblemer som kan utgjøre en risiko ved operasjon. Et dyr som virker friskt ved undersøkelse kan likevel ha avvik på blodprøver f. eks på nyre- og lever. Dersom man kjenner til disse risikofaktorer kan man gjøre tiltak for å redusere risiko ved evt. operasjon. Det er særlig hos eldre dyr det kan være nyttig med slike blodprøver.

Eksempler på operasjoner som vi utfører:

 • Kastrering og sterilisering

 • Fjerning av svulster og kuler i huden

 • Fjerning av analkjertler

 • Keisersnitt

 • Buk-kirurgi

 • Øyekirurgi

 • Beinbruddkirurgi

 • Leddkirurgi

 • Patellaluksasjon

 • Legg Perthes

 • Korsbåndkirurgi - TPLO

 • Urinveier

 • Bløt gane

 • Øreoperasjoner

 • Tanntrekking

 • Remodellering av knekte tenner

 • Rotfylling av tenner

 • Akuttkirurgi (magedreining, fremmedlegeme i tarm, urinstein)

Hvorfor er enkelte operasjoner kostbare?

Det er svært arbeids- og kostnadskrevende å utføre mange kirurgiske inngrep. Selve inngrepet tar kanskje bare en time, men innen operasjonen starter så er det mye som skal forberedes. Utstyr, maskiner og forbruksmateriell som kreves er kostbart. Operasjonene er personellkrevende. Kompetanse og oppdatering av kompetanse hos kirurg og dyrehelsepersonell er viktig og koster også mye. I tillegg overvåkes dyrene også etter operasjonen.

Trykkbølgebehandling

Trykkbølgebehandling er en relativ ny behandlingsform i veterinærmedisin. Denne gir svært gode resultater både på hest og hund. Behandlingen brukes ved ryggproblemer, sener, ligamenter og leddrelaterte problemer.

ID-merking, helsesjekk og vaksinering

Hund og katt

Det er vanlig å ID-merke i form av å legge inn en chip under huden. Hunder og katter registreres i dyreidentitets database slik at de kan spores opp om nødvendig. Dette kan være praktisk dersom dyret ditt skulle komme bort. Ofte gjøres dette mens hunden er valp og mange benytter denne anledningen til å bestille en helsesjekk/vaksinering av hunden samtidig.

Hest

Hester skal også ID merkes på samme måte som hunder og katter. Det anbefales å vaksinere hestene, og det er også krav om at dette er i orden dersom man skal konkurrere eller stille ut hesten.

Klinikken har også en godkjent ponnimåler.

Tannpleie

Sunne tenner

Sunne tenner er en forutsetning for en god helse. Tennene er viktig for fordøyelsen av fôret. Regelmessig kontroll av munnhule og tenner er viktig både hos hester og smådyr.

Hunder og katter får lett plakk og tannstein som kan gi tannkjøtt-betennelse og påfølgende løsning av tenner. Dette kan i sin tur gi smerter som kan være svært plagsomt å leve med. Det er viktig med regelmessig børsting av tenner og tilsyn av veterinær. Vi har et eget røntgenapparat til å ta bilder av tenner med. Røntgen er nødvendig for å sjekke tannrøttenes helsetilstand.

Klinikken er også utstyrt med en tannunit og en tannrenser som skånsomt fjerner tannstein uten å skade emaljen. Tennene blir polert etterpå for at tannoverflaten skal bli glatt og ren og forhindre nytt plakk å feste seg. Regelmessig børsting av tenner er det viktigste arbeidet du som hundeeier kan gjøre for å holde tennene sunne. Riktig fôring er også viktig.

Hester sliter tennene skjevt og må få fjernet spisser på tennene regelmessig, dette kalles rasping av tenner og må gjøres med dertil egnet utstyr. Yngre hester har også tannfelling som i noen tilfeller trenger oppfølging. Det er god forebygging av sykdom å holde tennene i orden! Unormale forhold i munnen er også viktig med hensyn til normal kroppsposisjonering og balanse. Hester som ikke kan tygge normalt er utsatt for kolikk og magesår. Smerter i munnen kan også gi stress og adferdsproblemer.

Tannstein, munnhelse og tannrøntgen

Tannstein er et vanlig problem hos hunder og katter. Det forekommer hos alle hunderaser, men problemet er størst på de mindre hunderasene. Det er også vanlig at tannstein bygger seg opp med alderen. Dette ser vi også ofte på katter. Tannstein må fjernes regelmessig hos veterinær. Det er ikke av kosmetiske grunner, men fordi tannsteinen er en kilde til bakterier og betennelse. Denne betennelsen vil med tiden kunne angripe selve festet til tannen. Resultatet blir store smerter, og til slutt tannløsning.

Daglig tannpuss er det eneste som beviselig holder tannsteinen på avstand. Daglig fjerning av plakk vil kunne hindre at plakket mineraliseres og blir til stein. Når det først har blitt tannstein er det ikke mulig å pusse bort dette. Da må man ta med dyret til veterinær for tannrens.

På klinikken blir først dyret undersøkt, og deretter må hunden eller katten i narkose. Tannstein fjernes skånsomt ved hjelp av en ultralydbasert tannunit. Mye av tannsteinen ligger skjult i lommer under tannkjøttet.

Vi bruker rutinemessig tannrøntgen for å få en best mulig oversikt over dyrets tannhelse. Det er bare 1/3 av tannen som er synlig på overflaten, og mange tannsykdommer angår tannroten, og disse blir ikke oppdaget uten tannrøntgen.

Vi tilbyr gratis tannsjekk. Bestill time her!

Endoskopi av fordøyelseskanal (gastroskopi) og luftveier

Vi tilbyr gastroskopi (undersøkelse av spiserør, magesekk) og luftveier. Dette kan være indisert i mange ulike situasjoner. Vanlige grunner til at gastroskopi utføres kan være om hunden viser symptomer på mageproblemer som kvalme, oppkast, problemer med å svelge eller uforklarlig vektreduksjon eller manglende tilvekst.